ทูบีนัมเบอร์วัน หนองคาย เยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL 4

  13 ตุลาคม 2559 21:10    บทความสุขภาพ    www.บึงกาฬ.com    อ่าน 4341  

ทูบีนัมเบอร์วัน

ทูบีนัมเบอร์วัน คืออะไร?

 

ปลุกจิตสำนัก สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด คือหัวใจหลักของการสานฝัน ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน

 

ทูบีนัมวัน

สมาชิก ทูบีนัมเบอร์วัน ได้อะไร?

 

โอกาสและสิ่งที่สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จะได้รับ ได้แก่ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างอิสระ ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ สำหรับผู้ที่หลงผิดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถเข้ารับการบำบัดฟรี ในโรงพยาบาลของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง TO BE NUMBER ONE IDOL ย่อมได้รับโอกาสในการสร้างชื่อเสียง เกียรติยศให้กับตนเอง และครอบครัว

 

สมาชิกในชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน ทำอะไรบ้าง?

 

เป็นผู้นำในการสร้าง และขยายเครือข่ายในการต่อต้านยาเสพติด ทั้งในและนอกสถานศึกษา อาทิ คอยให้คำปรึกษาเพื่อน คอยดูแลเพื่อนกลุ่มเสี่ยงไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อาจจะมีการแจ้งเบาะแสให้กับครู เพื่อส่งเสริมให้เพื่อนที่หลงผิดกลับตัวเป็นคนดีของสังคม และก้าวเข้าสู่สังคมใหม่อีกครั้ง โดยกิจกรรมทั้งหมดจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง

ทูบีนัมเบอร์วัน

 

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จัดตั้งอย่างไร?

 

หลัก 3 ก. ง่ายๆ ได้แก่ กรรมการ (ใช้รูปแบบการคัดเลือกสมาชิกในชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อแต่งตั้งเป็น ประธาน รองประทาน เลขานุการ และกรรมการ ในการวางแผนดำเนินงานในชมรมฯ) กองทุน (สามารถหมุนเวียนรายได้ใช้จ่ายในชมรมให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน) และกิจกรรม (ผลักดันในการสร้างความภาคภูมิใจ สร้างคุณค่าในตัวบุคคล คืนโอกาสให้กับคนที่หลงผิด จัดหาอาชีพเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด

 

ทูบีนัมเบอร์วัน หนองคาย

 

 

วกกลับมาเข้าสู่เรื่องราวของ ทูบีนัมเบอร์วัน หนองคาย  ที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดที่ผ่านการรับรอง ทูบีนัมเบอร์วัน ระดับจังหวัด ซึ่งผ่านขั้นตอนการประเมินเชิงประจักษ์ในพื้นที่ จึงขอหยิบหลักเกณฑ์ในการประเมินมาเล่าสู่กันฟัง พอสังเขป ดังนี้ ใช้ศาลากลางจังหวัดเป็นสถานที่ในการรับการติดตามประเมินผล ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย กระบวนการที่น่าสนใจของการประเมิน จังหวัดทูบีนัมเบอร์วันก็คือ รูปแบบการบรรยาย และใช้วิธี ดู ฟัง ซักถาม และตรวจสอบหลักฐาน อันได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านบุคคล ด้านบรรยากาศ ด้านความพร้อม การตอบข้อซักถาม ใช้วิธีสุ่มคำถามเพื่อยืนยันข้อมูล ภาพถ่าย VDO CD แผนผัง แผนภูมิ ฯลฯ

 

ทูบีนัมเบอร์วัน

 

นอกจากนั้นยังมีข้อกำหนดที่ชัดเจนอีกว่า ห้ามใช้การแสดงใดๆ แทนการบรรยาย ให้จัดเวทีประเมินผลเหมือนการประชุม การต้อนรับเรียบง่าย ไม่สิ้นเปลือง ในระยะเวลานำเสนอเพียง 10 นาที คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐาน และซักถามตามกระบวนการข้างต้น 50 นาที (โดยรวมระยะเวลาในการประเมินผลไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง

 

ที่เล่าเกณฑ์การประเมินให้ทุกท่านได้ทราบก็เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า…ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ที่แต่ละจังหวัดจะผ่านการประเมิน หากไร้ซึ่งความมุ่งมั่น และกระบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายที่เข้มแข็งจริงๆ

 

TO BE NUMBER ONE IDOL

 

กิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสติดปากเยาชนคนเก่ง คนดี คือ TO BE NUMBER ONE IDOL ซึ่งมีความหมายตรงตัวว่า เยาวชนต้นแบบเก่งและดี นั่นเอง ล่าสุดหลังจากที่ กิจกรรม ทูบีนัมเบอร์วัน หรือ กิจกรรมสร้างเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ได้ก่อเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2546 หากลองนับๆ นิ้วดูเราจะพบว่า กิจกรรมได้สร้างเยาวชนคนดีมาแล้ว 10 กว่าปี

 

สำหรับในปี 2557 TO BE NUMBER ONE IDOL 4 น้องๆ คงจะทราบกันไปแล้วว่า ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน หนองคาย จังหวัดชายแดนไทย – ลาว สามารถคว้าชัย สร้างชื่อเสียงให้กับตัวแทนคนเก่ง คนดีของจังหวัด ได้อย่างน่าชื่นชม นั่นคือ นางสาวปิณฑิรา พุทธรักษา จากโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร (TO BE NUMBER ONE IDOL 4 รางวัลชนะเลิศ) และนายภักดิภพ วงษาเนาว์ โรงเรียนท่าบ่อ ((TO BE NUMBER ONE IDOL 4 รางวัลอันดับ 4) ในการคัดเลือก TO BE NUMBER ONE IDOL 4 ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ที่ผ่านมา

 

ความสำเร็จดังกล่าว ได้ส่งมอบความปลื้มใจของคณะผู้บริหารในระดับจังหวัด เพื่อเป็นการให้กำลังใจ และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนราชการได้ร่วมแสดงความยินดี จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น ณ โรงแรมบุศยรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา

 

ผมโชคดี ที่ได้เห็นความสำเร็จของ ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน หนองคาย และเยาวชนคนเก่ง จังหวัดหนองคาย จึงเก็บภาพ และเนื้อหาสั้นๆ เพื่อเป็นความทรงจำ และย้ำเตือนให้ผู้อ่านทุกท่านได้รับรู้ รับทราบว่า ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ในการสร้างและขยายเครือข่ายของ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดหนองคาย นั้น ได้แย้มดอกให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนทั้งประเทศแล้ว…

 

สำหรับน้องๆ ที่สนใจ หรือ มีประเด็นสงสัย สามารถติดต่อ สำนักงานโครงการ ทูบีนัมเบอร์วันได้ที่

สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต
โทร. 0-2590-8410, 0-2590-8188 โทรสาร 0-2149-5531

บทความ
แต่งหน้าเจ้าสาว บึงกาฬ ช่างทำผม โดย : ร้านแสนรักเวดดิ้งสตูดิโอ
แต่งหน้าเจ้าสาว บึงกาฬ ช่างทำผม โดย : ร้านแสนรักเวดดิ้งสตูดิโอ

แต่งหน้า ทำผม และเช่าชุด   บุรุษหนุ่มว่าที่บัณฑิต…จับจองคิวแต่งหน้ารับปริญญา และทำผม เวลา 04.00 น. ณ ร้านทำผม และแต่งหน้าแห่งหนึ่งใกล้ๆ มหาวิทยาลัย พอถึงเวลาจริงๆ สายตากว่า 20 คู่ ของว่าที่บัณฑิตสาวๆ ที่กำลังจ่อคิวอยู่ จ้องจดมาที่เรา ผู้ชายที่หน้าตาดีที่สุดในร้าน   นั่นเป็นเหตุการณ์….ครั้งแรกที่ผมรู้จัก และมีประสบการณ์เกี่ยวกับ การแต่งหน้า ทำผม ด้วยแรงกระทบจากสายตากว่า 20 คู่ ทำให้ผมหนีห่างร้านเสริมสวยนานหลายปี หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการดูละครทีวีหลังข่าว สิ่งที่เราจะเห็นอยู่บ่อยๆ ก็คือ ...

ยอใหญ่ ท่าลี่ และ สะพานข้ามแม่น้ำสงคราม ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย
ยอใหญ่ ท่าลี่ และ สะพานข้ามแม่น้ำสงคราม ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย

ยอใหญ่ ท่าลี่   ในวันที่ฝนฟ้ากระหน่ำ…แบบไม่ลืมหูลืมตา แต่ด้วยความดื้อรั้นที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็ก ทำให้กระผมเองก็ไม่ฟังฟ้าฟังฝนเช่นกัน…ขับรถตระเวนสู่เป้าหมาย บ้านท่าลี่ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ด้วยแรงจูงใจที่ว่า…อยากรู้ว่า ยอใหญ่ หรือ สะดุ้ง (ภาษาอีสาน) ณ บ้านท่าลี่ ที่เล่าขานเป็นเช่นไร   เดินทางสู่ ยอใหญ่ ท่าลี่   ความยากลำบากของการเดินทางสู่ บ้านท่าลี่ (ยอใหญ่) คือ ไม่มีพิกัดใน GPS เราจะต้องอาศัยพิกัดบนปลายเท้า…(เดินไปถามไุุถ่แม่ค้าในตลาดเทศบาลตำบลโซ่พิสัย) ได้ความว่า…ให้ขับรถไปตามเส้ ...

น้ำตกถ้ำพระ  3 สิ่ง กินข้าวป่า เล่นสไลเดอร์ และถ่ายภาพสวยๆ
น้ำตกถ้ำพระ 3 สิ่ง กินข้าวป่า เล่นสไลเดอร์ และถ่ายภาพสวยๆ

น้ำตกถ้ำพระ   น้ำตกถ้ำพระ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ที่มีแหล่งกำเนิดต้นน้ำจากภูวัว และ (อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว เน้นนะครับว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ไม่ใช่อุทยานฯ) ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ น้ำตกถ้ำพระ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ที่หลายๆ ท่านเห็นภาพแล้วถึงขั้นตั้งปณิธานว่า…”ครั้งหนึ่ง…ฉันจะต้องมาให้ได้” เรามาช่วยกันเรียงร้อยเรื่องราว ณ น้ำตกถ้ำพระ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ให้ประจักษ์แก่สายตาคนทั่วโลกกันเถอะ   ก่อนที่เพื่อนๆ จะเดินทางไปยัง น้ำตกถ้ำพระ หรือน้ำตกที่ไหนก็ตาม อยากจะฝากประเด็นในกา ...

ไข้เลือดออก สาเหตุ อาการ การพยาบาล และการรักษา โรคไข้เลือดออกเดงกี
ไข้เลือดออก สาเหตุ อาการ การพยาบาล และการรักษา โรคไข้เลือดออกเดงกี

ไข้เลือดออก   เด็กเสียชีวิตด้วย โรคไข้เลือดออก! กลายเป็นเรื่องที่สังคมเฝ้าจับตามอง ตราบาปที่ติดในความรู้สึกของกลุ่มคนที่ทำงานด้านสาธารณสุขเกาะกินใจวันแล้ววันเล่า แม้นว่าจะปฏิบัติงานภายใต้จรรณยาบรรณกันอย่างเต็มที่ก็ตามแต่ วันนี้หยิบเรื่องราวของโรคไข้เลือดออก โรคที่มียุงเป็นพาหะ (สิ่งมีชีวิตที่สันนิษฐานว่าเกิดพร้อมๆ กับไดโนเสาร์) จนหลายท่านใช้เตือนตนไม่ให้ประมาทว่า…ยุง ถ้ามันไม่เจ๋งจริง คงไม่มีโอกาสมาบินว่อนกัดเราอย่างเมามันเช่นทุกวันนี้หรอก   มีตำราทางวิชาการมากมายที่เขียนไว้ เกี่ยวกับ สาเหตุ แนวทางการป้องกัน การรักษา และการควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยส ...


อ่านทั้งหมด ..
ขึ้นด้านบน