ทูบีนัมเบอร์วัน หนองคาย เยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL 4

  13 ตุลาคม 2559 21:10    บทความสุขภาพ    www.บึงกาฬ.com    อ่าน 4793  

ทูบีนัมเบอร์วัน

ทูบีนัมเบอร์วัน คืออะไร?

 

ปลุกจิตสำนัก สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด คือหัวใจหลักของการสานฝัน ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน

 

ทูบีนัมวัน

สมาชิก ทูบีนัมเบอร์วัน ได้อะไร?

 

โอกาสและสิ่งที่สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จะได้รับ ได้แก่ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างอิสระ ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ สำหรับผู้ที่หลงผิดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถเข้ารับการบำบัดฟรี ในโรงพยาบาลของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง TO BE NUMBER ONE IDOL ย่อมได้รับโอกาสในการสร้างชื่อเสียง เกียรติยศให้กับตนเอง และครอบครัว

 

สมาชิกในชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน ทำอะไรบ้าง?

 

เป็นผู้นำในการสร้าง และขยายเครือข่ายในการต่อต้านยาเสพติด ทั้งในและนอกสถานศึกษา อาทิ คอยให้คำปรึกษาเพื่อน คอยดูแลเพื่อนกลุ่มเสี่ยงไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อาจจะมีการแจ้งเบาะแสให้กับครู เพื่อส่งเสริมให้เพื่อนที่หลงผิดกลับตัวเป็นคนดีของสังคม และก้าวเข้าสู่สังคมใหม่อีกครั้ง โดยกิจกรรมทั้งหมดจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง

ทูบีนัมเบอร์วัน

 

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จัดตั้งอย่างไร?

 

หลัก 3 ก. ง่ายๆ ได้แก่ กรรมการ (ใช้รูปแบบการคัดเลือกสมาชิกในชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อแต่งตั้งเป็น ประธาน รองประทาน เลขานุการ และกรรมการ ในการวางแผนดำเนินงานในชมรมฯ) กองทุน (สามารถหมุนเวียนรายได้ใช้จ่ายในชมรมให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน) และกิจกรรม (ผลักดันในการสร้างความภาคภูมิใจ สร้างคุณค่าในตัวบุคคล คืนโอกาสให้กับคนที่หลงผิด จัดหาอาชีพเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด

 

ทูบีนัมเบอร์วัน หนองคาย

 

 

วกกลับมาเข้าสู่เรื่องราวของ ทูบีนัมเบอร์วัน หนองคาย  ที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดที่ผ่านการรับรอง ทูบีนัมเบอร์วัน ระดับจังหวัด ซึ่งผ่านขั้นตอนการประเมินเชิงประจักษ์ในพื้นที่ จึงขอหยิบหลักเกณฑ์ในการประเมินมาเล่าสู่กันฟัง พอสังเขป ดังนี้ ใช้ศาลากลางจังหวัดเป็นสถานที่ในการรับการติดตามประเมินผล ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย กระบวนการที่น่าสนใจของการประเมิน จังหวัดทูบีนัมเบอร์วันก็คือ รูปแบบการบรรยาย และใช้วิธี ดู ฟัง ซักถาม และตรวจสอบหลักฐาน อันได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านบุคคล ด้านบรรยากาศ ด้านความพร้อม การตอบข้อซักถาม ใช้วิธีสุ่มคำถามเพื่อยืนยันข้อมูล ภาพถ่าย VDO CD แผนผัง แผนภูมิ ฯลฯ

 

ทูบีนัมเบอร์วัน

 

นอกจากนั้นยังมีข้อกำหนดที่ชัดเจนอีกว่า ห้ามใช้การแสดงใดๆ แทนการบรรยาย ให้จัดเวทีประเมินผลเหมือนการประชุม การต้อนรับเรียบง่าย ไม่สิ้นเปลือง ในระยะเวลานำเสนอเพียง 10 นาที คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐาน และซักถามตามกระบวนการข้างต้น 50 นาที (โดยรวมระยะเวลาในการประเมินผลไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง

 

ที่เล่าเกณฑ์การประเมินให้ทุกท่านได้ทราบก็เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า…ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ที่แต่ละจังหวัดจะผ่านการประเมิน หากไร้ซึ่งความมุ่งมั่น และกระบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายที่เข้มแข็งจริงๆ

 

TO BE NUMBER ONE IDOL

 

กิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสติดปากเยาชนคนเก่ง คนดี คือ TO BE NUMBER ONE IDOL ซึ่งมีความหมายตรงตัวว่า เยาวชนต้นแบบเก่งและดี นั่นเอง ล่าสุดหลังจากที่ กิจกรรม ทูบีนัมเบอร์วัน หรือ กิจกรรมสร้างเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ได้ก่อเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2546 หากลองนับๆ นิ้วดูเราจะพบว่า กิจกรรมได้สร้างเยาวชนคนดีมาแล้ว 10 กว่าปี

 

สำหรับในปี 2557 TO BE NUMBER ONE IDOL 4 น้องๆ คงจะทราบกันไปแล้วว่า ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน หนองคาย จังหวัดชายแดนไทย – ลาว สามารถคว้าชัย สร้างชื่อเสียงให้กับตัวแทนคนเก่ง คนดีของจังหวัด ได้อย่างน่าชื่นชม นั่นคือ นางสาวปิณฑิรา พุทธรักษา จากโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร (TO BE NUMBER ONE IDOL 4 รางวัลชนะเลิศ) และนายภักดิภพ วงษาเนาว์ โรงเรียนท่าบ่อ ((TO BE NUMBER ONE IDOL 4 รางวัลอันดับ 4) ในการคัดเลือก TO BE NUMBER ONE IDOL 4 ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ที่ผ่านมา

 

ความสำเร็จดังกล่าว ได้ส่งมอบความปลื้มใจของคณะผู้บริหารในระดับจังหวัด เพื่อเป็นการให้กำลังใจ และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนราชการได้ร่วมแสดงความยินดี จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น ณ โรงแรมบุศยรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา

 

ผมโชคดี ที่ได้เห็นความสำเร็จของ ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน หนองคาย และเยาวชนคนเก่ง จังหวัดหนองคาย จึงเก็บภาพ และเนื้อหาสั้นๆ เพื่อเป็นความทรงจำ และย้ำเตือนให้ผู้อ่านทุกท่านได้รับรู้ รับทราบว่า ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ในการสร้างและขยายเครือข่ายของ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดหนองคาย นั้น ได้แย้มดอกให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนทั้งประเทศแล้ว…

 

สำหรับน้องๆ ที่สนใจ หรือ มีประเด็นสงสัย สามารถติดต่อ สำนักงานโครงการ ทูบีนัมเบอร์วันได้ที่

สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต
โทร. 0-2590-8410, 0-2590-8188 โทรสาร 0-2149-5531

บทความ
“ร้านกาแฟ พรเจริญ” ภาคาร์แฟ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
“ร้านกาแฟ พรเจริญ” ภาคาร์แฟ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

  บ่อยครั้งที่ตั้งคำถามในใจว่า…ทำไมผู้คนส่วนใหญ่ถึงชอบที่จะเหยียบเบรค แล้วพิงพัก ณ ร้านกาแฟ ลองๆ นึกดูนะครับว่า…ถ้าหากเราเหยียบเบรค และคลัช ลงลองไปนั่งที่ร้านข้าวแกง แล้วสั่งอาหารตามสั่ง 1 ชุด (พอเรารับประทานเสร็จ ลองนั่งหน่วงเวลาสักพัก สิ่งที่ตามมาก็คือกระแสอำมหิต…จะส่งผ่านมายังรูขุมขนของเราทันที) อันนี้ผมก็พูดเกินไป จริงๆ…เราเข้าใจ และเห็นใจซึ่งกันเป็นอย่างดี (ความเป็นไทย) เราสอนให้มีความเกรงใจเป็นที่ตั้งอยู่แล้ว….แต่   บางครั้ง…เราก็อยากที่จะนั่งนาน (ไม่ใช่ว่าท้องผูก) แต่เรามีความจำเป็นจะต้องนั่งเผาเวลา ท่ามกลางบรรย ...

ร้านกาแฟ หนองคาย (PEABERRY) PURE NATURAL COFFEE 100% & VIP RELAX จังหวัดหนองคาย
ร้านกาแฟ หนองคาย (PEABERRY) PURE NATURAL COFFEE 100% & VIP RELAX จังหวัดหนองคาย

ร้านกาแฟ หนองคาย    “ทำเลทอง…” ใกล้ตลาดสด ธนาคาร คลินิกเอกชน ฯลฯ เป็นสิ่งที่ผู้คนคำนึงถึงหากจะวางแผนทำธุรกิจ เปิดร้านค้า กิจการขนาดเล็ก กลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่ หยิบยกแนวโน้มการผุดขึ้นของกาแฟพร้อมดื่มสายพันธุ์ใหม่…ที่ขยายตัวท้าลมร้อนกันอย่างน่าจับตามอง…ตั้งแต่การยึดที่มั่นรายทาง (ริมถนน) ร่มไม้ ไปจนถึงตึกใหญ่โต   กระนั้น…ปัจจัย 2 สิ่งที่ลูกค้าชี้ขาดการตัดสินใจ ที่มิอาจมองข้ามได้ก็คือ ความน่านั่งเอนกายพิงพักเติมพลัง และ ที่จอดรถกว้าง ปลอดภัย มีร่มเงาสำหรับรถคันหรูด้วยยิ่งดี หากลองนั่งหลับตานึกถึง ร้านกาแฟ ตลอดเ ...

บียอน หนองคาย กับ ความเชื่อมั่นนำผมมาชิม กาแฟ เค้ก ที่ VVIANG
บียอน หนองคาย กับ ความเชื่อมั่นนำผมมาชิม กาแฟ เค้ก ที่ VVIANG

บียอน หนองคาย   จังหวัดหนองคาย ปี 2015 ในตัวอำเภอเมืองหนองคายมีการยกระดับจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ หรือที่เรามักเรียกกันว่า แลนมาร์ค เพิ่มขึ้นหลายๆ จุด อาทิ เส้นทางจักรยานใต้ร่มเงาแมกไม้เชื่อมระหว่างส่วนราชการ ลานน้ำพุพญานาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่กำลังก่อสร้างสถาปัตกรรมที่มีลักษณะ พญานาคคู่พ่นน้ำริมฝั่งโขงแห่งใหม่ ซึ่งใครต่อใครต่างจดจ่อรอชมความตระการตา ฯลฯ เหนือสิ่งอื่นใด สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นความสวยงามที่แท้จริงของจังหวัดหนองคายหาใช่สิ่งก่อสร้างไม่ แต่เป็นน้ำจิต น้ำใจของชาวหนองคายที่มีความโอบอ้อมอารี สามัคคี มองประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ทว่า เกิดจากผลพวงวีรกรรมปราบ ...

ประเพณีแข่งเรือยาว ศึก 5 สนามชิงชัยจ้าวแห่งแม่น้ำโขง
ประเพณีแข่งเรือยาว ศึก 5 สนามชิงชัยจ้าวแห่งแม่น้ำโขง

ประเพณีแข่งเรือยาว   ประเพณีการแข่งขันเรือยาว ในแต่ละภาคของประเทศไทย เป็นสิ่งสะท้อนความสำเร็จของการสืบสานประเพณีได้เป็นอย่างดี จังหวัดที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงด้านการสืบสานประเพณีแข่งขันเรือยาว อาทิ จังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร สุพรรณบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม กาญจนบุรี จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ อ่างทอง นครสวรรค์ กรุงเทพฯ จะสังเกตุเห็นว่า…จังหวัดบึงกาฬเราไม่ติดโผล๋ ประเพณีการแข่งขันเรือยาว ผมเข้าใจถูกไหม? นี่   ความเป็นมา   ประเพณีแข่งขันเรือยาว ที่พอจะสืบค้นได้เล่าถึงระยะเวลาของการเล่นแข่งเรือนั้น มีมานานโข ตั้ ...


อ่านทั้งหมด ..
ขึ้นด้านบน