ทูบีนัมเบอร์วัน หนองคาย เยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL 4

  13 ตุลาคม 2559 21:10    บทความสุขภาพ    www.บึงกาฬ.com    อ่าน 3616  

ทูบีนัมเบอร์วัน

ทูบีนัมเบอร์วัน คืออะไร?

 

ปลุกจิตสำนัก สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด คือหัวใจหลักของการสานฝัน ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน

 

ทูบีนัมวัน

สมาชิก ทูบีนัมเบอร์วัน ได้อะไร?

 

โอกาสและสิ่งที่สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จะได้รับ ได้แก่ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างอิสระ ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ สำหรับผู้ที่หลงผิดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถเข้ารับการบำบัดฟรี ในโรงพยาบาลของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง TO BE NUMBER ONE IDOL ย่อมได้รับโอกาสในการสร้างชื่อเสียง เกียรติยศให้กับตนเอง และครอบครัว

 

สมาชิกในชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน ทำอะไรบ้าง?

 

เป็นผู้นำในการสร้าง และขยายเครือข่ายในการต่อต้านยาเสพติด ทั้งในและนอกสถานศึกษา อาทิ คอยให้คำปรึกษาเพื่อน คอยดูแลเพื่อนกลุ่มเสี่ยงไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อาจจะมีการแจ้งเบาะแสให้กับครู เพื่อส่งเสริมให้เพื่อนที่หลงผิดกลับตัวเป็นคนดีของสังคม และก้าวเข้าสู่สังคมใหม่อีกครั้ง โดยกิจกรรมทั้งหมดจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง

ทูบีนัมเบอร์วัน

 

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จัดตั้งอย่างไร?

 

หลัก 3 ก. ง่ายๆ ได้แก่ กรรมการ (ใช้รูปแบบการคัดเลือกสมาชิกในชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อแต่งตั้งเป็น ประธาน รองประทาน เลขานุการ และกรรมการ ในการวางแผนดำเนินงานในชมรมฯ) กองทุน (สามารถหมุนเวียนรายได้ใช้จ่ายในชมรมให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน) และกิจกรรม (ผลักดันในการสร้างความภาคภูมิใจ สร้างคุณค่าในตัวบุคคล คืนโอกาสให้กับคนที่หลงผิด จัดหาอาชีพเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด

 

ทูบีนัมเบอร์วัน หนองคาย

 

 

วกกลับมาเข้าสู่เรื่องราวของ ทูบีนัมเบอร์วัน หนองคาย  ที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดที่ผ่านการรับรอง ทูบีนัมเบอร์วัน ระดับจังหวัด ซึ่งผ่านขั้นตอนการประเมินเชิงประจักษ์ในพื้นที่ จึงขอหยิบหลักเกณฑ์ในการประเมินมาเล่าสู่กันฟัง พอสังเขป ดังนี้ ใช้ศาลากลางจังหวัดเป็นสถานที่ในการรับการติดตามประเมินผล ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย กระบวนการที่น่าสนใจของการประเมิน จังหวัดทูบีนัมเบอร์วันก็คือ รูปแบบการบรรยาย และใช้วิธี ดู ฟัง ซักถาม และตรวจสอบหลักฐาน อันได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านบุคคล ด้านบรรยากาศ ด้านความพร้อม การตอบข้อซักถาม ใช้วิธีสุ่มคำถามเพื่อยืนยันข้อมูล ภาพถ่าย VDO CD แผนผัง แผนภูมิ ฯลฯ

 

ทูบีนัมเบอร์วัน

 

นอกจากนั้นยังมีข้อกำหนดที่ชัดเจนอีกว่า ห้ามใช้การแสดงใดๆ แทนการบรรยาย ให้จัดเวทีประเมินผลเหมือนการประชุม การต้อนรับเรียบง่าย ไม่สิ้นเปลือง ในระยะเวลานำเสนอเพียง 10 นาที คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐาน และซักถามตามกระบวนการข้างต้น 50 นาที (โดยรวมระยะเวลาในการประเมินผลไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง

 

ที่เล่าเกณฑ์การประเมินให้ทุกท่านได้ทราบก็เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า…ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ที่แต่ละจังหวัดจะผ่านการประเมิน หากไร้ซึ่งความมุ่งมั่น และกระบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายที่เข้มแข็งจริงๆ

 

TO BE NUMBER ONE IDOL

 

กิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสติดปากเยาชนคนเก่ง คนดี คือ TO BE NUMBER ONE IDOL ซึ่งมีความหมายตรงตัวว่า เยาวชนต้นแบบเก่งและดี นั่นเอง ล่าสุดหลังจากที่ กิจกรรม ทูบีนัมเบอร์วัน หรือ กิจกรรมสร้างเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ได้ก่อเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2546 หากลองนับๆ นิ้วดูเราจะพบว่า กิจกรรมได้สร้างเยาวชนคนดีมาแล้ว 10 กว่าปี

 

สำหรับในปี 2557 TO BE NUMBER ONE IDOL 4 น้องๆ คงจะทราบกันไปแล้วว่า ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน หนองคาย จังหวัดชายแดนไทย – ลาว สามารถคว้าชัย สร้างชื่อเสียงให้กับตัวแทนคนเก่ง คนดีของจังหวัด ได้อย่างน่าชื่นชม นั่นคือ นางสาวปิณฑิรา พุทธรักษา จากโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร (TO BE NUMBER ONE IDOL 4 รางวัลชนะเลิศ) และนายภักดิภพ วงษาเนาว์ โรงเรียนท่าบ่อ ((TO BE NUMBER ONE IDOL 4 รางวัลอันดับ 4) ในการคัดเลือก TO BE NUMBER ONE IDOL 4 ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ที่ผ่านมา

 

ความสำเร็จดังกล่าว ได้ส่งมอบความปลื้มใจของคณะผู้บริหารในระดับจังหวัด เพื่อเป็นการให้กำลังใจ และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนราชการได้ร่วมแสดงความยินดี จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น ณ โรงแรมบุศยรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา

 

ผมโชคดี ที่ได้เห็นความสำเร็จของ ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน หนองคาย และเยาวชนคนเก่ง จังหวัดหนองคาย จึงเก็บภาพ และเนื้อหาสั้นๆ เพื่อเป็นความทรงจำ และย้ำเตือนให้ผู้อ่านทุกท่านได้รับรู้ รับทราบว่า ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ในการสร้างและขยายเครือข่ายของ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดหนองคาย นั้น ได้แย้มดอกให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนทั้งประเทศแล้ว…

 

สำหรับน้องๆ ที่สนใจ หรือ มีประเด็นสงสัย สามารถติดต่อ สำนักงานโครงการ ทูบีนัมเบอร์วันได้ที่

สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต
โทร. 0-2590-8410, 0-2590-8188 โทรสาร 0-2149-5531

บทความ
พระอาจารย์ฝั้น ประวัติ วัดป่าอุดมสมพร พิพิธภัณฑ์
พระอาจารย์ฝั้น ประวัติ วัดป่าอุดมสมพร พิพิธภัณฑ์

พระอาจารย์ฝั้น   เรื่องราวที่ พระอาจารย์ฝั้น ที่ท่านได้สอนชาวบ้านด้วยวิธีการปลูกหน่อกล้วยบนไหล่เขา ซึ่งลักษณะของดินขังอยู่ระหว่างก้อนหิน เป็นสิ่งที่ พระอาจารย์ฝั้น ทำให้ชาวบ้านได้เห็นความเป็นจริงของชีวิตที่ว่า การคิดว่าสิ่งนั้นก็ทำไม่ได้ สิ่งนี้ก็ไม่น่าเป็นไปได้ ทั้งๆ ที่ยังไม่ลงมือทำเป็นความโง่เขลา เช่นเดี่ยวกับ ความเกียจคร้านที่นำมาความทุกข์ ความยากจนมาสู่ตน ในขณะเดียวกันหากคนเราขยันทดลอง ลองผิดลองถูก แม้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน ล้วนแล้วจะนำความสุขมาแก่ตน เกิดสติปัญญา   เรื่องราวดังกล่าว หากมองประเด็นความคาดหวังของชาวบ้านกับผลลัพธ์ในการปลูกกล ...

บียอน หนองคาย กับ ความเชื่อมั่นนำผมมาชิม กาแฟ เค้ก ที่ VVIANG
บียอน หนองคาย กับ ความเชื่อมั่นนำผมมาชิม กาแฟ เค้ก ที่ VVIANG

บียอน หนองคาย   จังหวัดหนองคาย ปี 2015 ในตัวอำเภอเมืองหนองคายมีการยกระดับจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ หรือที่เรามักเรียกกันว่า แลนมาร์ค เพิ่มขึ้นหลายๆ จุด อาทิ เส้นทางจักรยานใต้ร่มเงาแมกไม้เชื่อมระหว่างส่วนราชการ ลานน้ำพุพญานาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่กำลังก่อสร้างสถาปัตกรรมที่มีลักษณะ พญานาคคู่พ่นน้ำริมฝั่งโขงแห่งใหม่ ซึ่งใครต่อใครต่างจดจ่อรอชมความตระการตา ฯลฯ เหนือสิ่งอื่นใด สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นความสวยงามที่แท้จริงของจังหวัดหนองคายหาใช่สิ่งก่อสร้างไม่ แต่เป็นน้ำจิต น้ำใจของชาวหนองคายที่มีความโอบอ้อมอารี สามัคคี มองประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ทว่า เกิดจากผลพวงวีรกรรมปราบ ...

ลอยกระทง ที่นี่ ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 1 2 3 4 5 6 7 ประการ
ลอยกระทง ที่นี่ ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 1 2 3 4 5 6 7 ประการ

ที่นี่ ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ   ในค่ำคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง ปี 2014 บรรยากาศช่างดูเงียบงัน มีสัญญาณที่คนสมัยก่อนกล่าวว่า…ช่วงนี้ทำไมแดดร้อนระอุ ราวกับเป็นแสงแดดหลังฝนตก คนอีสานชอบเรียกว่า…แดดขี้ฝน ทั้งที่พลังแสงดังกล่าวไม่ใช่เรื่องขี้ๆ เลย….ต้องยอมรับว่าในช่วง 2-3 วันก่อนที่จะถึงเทศกาลลอยกระทงปีนี้ มันร้อนทะลุตับจริงๆ   จะว่าไปแล้ว…ผมก็โชคดีกว่าหลายๆ คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนาที่กำลังจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต…ข้าวดอ (ข้าวที่แก่ตัวก่อนข้าวนาปีตามปกติ) แปลงนาหลายแปลงกำลังอยู่ระหว่างเก็บเกี่ยว…ช่วงนี้ก็อดจะเสียวๆ ไม่ได้ว่า ฝน ...

ร้านกาแฟ คอฟฟี่สเตชั่น (COFFEE STATION) อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ร้านกาแฟ คอฟฟี่สเตชั่น (COFFEE STATION) อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

ร้านกาแฟ คอฟฟี่สเตชั่น (Coffee Station)    ร้านกาแฟที่ผมแวะบ่อยๆ ระหว่างการเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดอุดรธานีร้านกาแฟ คอฟฟี่สเตชั่น อยู่ห่างจากจังหวัดหนองคายออกมาทางจังหวัดอุดรธานีประมาณ 10 กิโลเมตร (ผ่านแยกที่จะไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นิดหน่อย) ตัดฉาก…ชะแว๊บๆ ผมมานั่งอยู่ใน ร้านกาแฟ คอฟฟี่สเตชั่น เรียบร้อย  และขณะนี้ก็กำลังนั่งแทะ…เฮ้ย! ไม่ใช่สิ นั่งบรรจุใช้ส้อมเล็ก (สามแหง้ง) จิ้มตักๆ เจ้าเค้กช็อกโกแลตอยู่ ณ ร้านกาแฟ Coffee Station (ปั้มน้ำมัน Caltex หนองคาย – อุดรธานี) แห่งนี้   เราตั้งใจไว้ ...


อ่านทั้งหมด ..
ขึ้นด้านบน