ทูบีนัมเบอร์วัน หนองคาย เยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL 4

  13 ตุลาคม 2559 21:10    บทความสุขภาพ    www.บึงกาฬ.com    อ่าน 3773  

ทูบีนัมเบอร์วัน

ทูบีนัมเบอร์วัน คืออะไร?

 

ปลุกจิตสำนัก สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด คือหัวใจหลักของการสานฝัน ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน

 

ทูบีนัมวัน

สมาชิก ทูบีนัมเบอร์วัน ได้อะไร?

 

โอกาสและสิ่งที่สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จะได้รับ ได้แก่ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างอิสระ ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ สำหรับผู้ที่หลงผิดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถเข้ารับการบำบัดฟรี ในโรงพยาบาลของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง TO BE NUMBER ONE IDOL ย่อมได้รับโอกาสในการสร้างชื่อเสียง เกียรติยศให้กับตนเอง และครอบครัว

 

สมาชิกในชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน ทำอะไรบ้าง?

 

เป็นผู้นำในการสร้าง และขยายเครือข่ายในการต่อต้านยาเสพติด ทั้งในและนอกสถานศึกษา อาทิ คอยให้คำปรึกษาเพื่อน คอยดูแลเพื่อนกลุ่มเสี่ยงไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อาจจะมีการแจ้งเบาะแสให้กับครู เพื่อส่งเสริมให้เพื่อนที่หลงผิดกลับตัวเป็นคนดีของสังคม และก้าวเข้าสู่สังคมใหม่อีกครั้ง โดยกิจกรรมทั้งหมดจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง

ทูบีนัมเบอร์วัน

 

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จัดตั้งอย่างไร?

 

หลัก 3 ก. ง่ายๆ ได้แก่ กรรมการ (ใช้รูปแบบการคัดเลือกสมาชิกในชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อแต่งตั้งเป็น ประธาน รองประทาน เลขานุการ และกรรมการ ในการวางแผนดำเนินงานในชมรมฯ) กองทุน (สามารถหมุนเวียนรายได้ใช้จ่ายในชมรมให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน) และกิจกรรม (ผลักดันในการสร้างความภาคภูมิใจ สร้างคุณค่าในตัวบุคคล คืนโอกาสให้กับคนที่หลงผิด จัดหาอาชีพเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด

 

ทูบีนัมเบอร์วัน หนองคาย

 

 

วกกลับมาเข้าสู่เรื่องราวของ ทูบีนัมเบอร์วัน หนองคาย  ที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดที่ผ่านการรับรอง ทูบีนัมเบอร์วัน ระดับจังหวัด ซึ่งผ่านขั้นตอนการประเมินเชิงประจักษ์ในพื้นที่ จึงขอหยิบหลักเกณฑ์ในการประเมินมาเล่าสู่กันฟัง พอสังเขป ดังนี้ ใช้ศาลากลางจังหวัดเป็นสถานที่ในการรับการติดตามประเมินผล ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย กระบวนการที่น่าสนใจของการประเมิน จังหวัดทูบีนัมเบอร์วันก็คือ รูปแบบการบรรยาย และใช้วิธี ดู ฟัง ซักถาม และตรวจสอบหลักฐาน อันได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านบุคคล ด้านบรรยากาศ ด้านความพร้อม การตอบข้อซักถาม ใช้วิธีสุ่มคำถามเพื่อยืนยันข้อมูล ภาพถ่าย VDO CD แผนผัง แผนภูมิ ฯลฯ

 

ทูบีนัมเบอร์วัน

 

นอกจากนั้นยังมีข้อกำหนดที่ชัดเจนอีกว่า ห้ามใช้การแสดงใดๆ แทนการบรรยาย ให้จัดเวทีประเมินผลเหมือนการประชุม การต้อนรับเรียบง่าย ไม่สิ้นเปลือง ในระยะเวลานำเสนอเพียง 10 นาที คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐาน และซักถามตามกระบวนการข้างต้น 50 นาที (โดยรวมระยะเวลาในการประเมินผลไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง

 

ที่เล่าเกณฑ์การประเมินให้ทุกท่านได้ทราบก็เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า…ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ที่แต่ละจังหวัดจะผ่านการประเมิน หากไร้ซึ่งความมุ่งมั่น และกระบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายที่เข้มแข็งจริงๆ

 

TO BE NUMBER ONE IDOL

 

กิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสติดปากเยาชนคนเก่ง คนดี คือ TO BE NUMBER ONE IDOL ซึ่งมีความหมายตรงตัวว่า เยาวชนต้นแบบเก่งและดี นั่นเอง ล่าสุดหลังจากที่ กิจกรรม ทูบีนัมเบอร์วัน หรือ กิจกรรมสร้างเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ได้ก่อเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2546 หากลองนับๆ นิ้วดูเราจะพบว่า กิจกรรมได้สร้างเยาวชนคนดีมาแล้ว 10 กว่าปี

 

สำหรับในปี 2557 TO BE NUMBER ONE IDOL 4 น้องๆ คงจะทราบกันไปแล้วว่า ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน หนองคาย จังหวัดชายแดนไทย – ลาว สามารถคว้าชัย สร้างชื่อเสียงให้กับตัวแทนคนเก่ง คนดีของจังหวัด ได้อย่างน่าชื่นชม นั่นคือ นางสาวปิณฑิรา พุทธรักษา จากโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร (TO BE NUMBER ONE IDOL 4 รางวัลชนะเลิศ) และนายภักดิภพ วงษาเนาว์ โรงเรียนท่าบ่อ ((TO BE NUMBER ONE IDOL 4 รางวัลอันดับ 4) ในการคัดเลือก TO BE NUMBER ONE IDOL 4 ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ที่ผ่านมา

 

ความสำเร็จดังกล่าว ได้ส่งมอบความปลื้มใจของคณะผู้บริหารในระดับจังหวัด เพื่อเป็นการให้กำลังใจ และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนราชการได้ร่วมแสดงความยินดี จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น ณ โรงแรมบุศยรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา

 

ผมโชคดี ที่ได้เห็นความสำเร็จของ ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน หนองคาย และเยาวชนคนเก่ง จังหวัดหนองคาย จึงเก็บภาพ และเนื้อหาสั้นๆ เพื่อเป็นความทรงจำ และย้ำเตือนให้ผู้อ่านทุกท่านได้รับรู้ รับทราบว่า ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ในการสร้างและขยายเครือข่ายของ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดหนองคาย นั้น ได้แย้มดอกให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนทั้งประเทศแล้ว…

 

สำหรับน้องๆ ที่สนใจ หรือ มีประเด็นสงสัย สามารถติดต่อ สำนักงานโครงการ ทูบีนัมเบอร์วันได้ที่

สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต
โทร. 0-2590-8410, 0-2590-8188 โทรสาร 0-2149-5531

บทความ
บียอน หนองคาย กับ ความเชื่อมั่นนำผมมาชิม กาแฟ เค้ก ที่ VVIANG
บียอน หนองคาย กับ ความเชื่อมั่นนำผมมาชิม กาแฟ เค้ก ที่ VVIANG

บียอน หนองคาย   จังหวัดหนองคาย ปี 2015 ในตัวอำเภอเมืองหนองคายมีการยกระดับจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ หรือที่เรามักเรียกกันว่า แลนมาร์ค เพิ่มขึ้นหลายๆ จุด อาทิ เส้นทางจักรยานใต้ร่มเงาแมกไม้เชื่อมระหว่างส่วนราชการ ลานน้ำพุพญานาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่กำลังก่อสร้างสถาปัตกรรมที่มีลักษณะ พญานาคคู่พ่นน้ำริมฝั่งโขงแห่งใหม่ ซึ่งใครต่อใครต่างจดจ่อรอชมความตระการตา ฯลฯ เหนือสิ่งอื่นใด สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นความสวยงามที่แท้จริงของจังหวัดหนองคายหาใช่สิ่งก่อสร้างไม่ แต่เป็นน้ำจิต น้ำใจของชาวหนองคายที่มีความโอบอ้อมอารี สามัคคี มองประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ทว่า เกิดจากผลพวงวีรกรรมปราบ ...

อนุบาลรัตนบัณฑิต  ความลงตัว 3 หุ้นส่วน ครู ผู้ปกครอง และผู้บริหาร
อนุบาลรัตนบัณฑิต ความลงตัว 3 หุ้นส่วน ครู ผู้ปกครอง และผู้บริหาร

โรงเรียน อนุบาลรัตนบัณฑิต   ช่วงสายๆ สายฝนกระหน่ำอย่างต่อเนื่อง ระหว่างนี้ผมกำลังมโนดั่งกับพระเอกในละครว่า…ทำไม? ไม่เหลือที่ว่างสำหรับจอดรถ ทั้งๆ ที่ผมมาทำงานเช้าว่าปกติตั้ง 30 นาที อืม…น่าแปลกใจ…สงสัยจะมโนจริงๆ อย่างไรเสียชีวิตท่ามกลางสายฝน คนส่วนใหญ่ต่างเร่งรีบ และจะงัดเอาความคล่องตัวทั้งหมดที่มีเพื่อหลีกเลี่ยงสายฝน…แต่สำหรับผมแล้ว  เหตุการณ์ลื่นไถลท่ามกลางสายตาสาวๆ เมื่อครั้งกระโน้น…ทำให้ก้าวเดินอย่างมาดมั่น แทนที่จะพริ้วไหว…   เอาล่ะครับ…วันนี้ไม่ได้ชวนท่านมาเดินเล่นกลางสายฝนอย่างเดียว แต่ ...

ที่พัก ใกล้ภูทอก สุดประทับใจที่ THE LITTLE GARDEN RESORT
ที่พัก ใกล้ภูทอก สุดประทับใจที่ THE LITTLE GARDEN RESORT

ที่พัก ใกล้ภูทอก   ด้วยเหตุผล 2 ประการ ที่ทำให้พักหลังๆ ผมเริ่มห่างหายการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับโรงแรม ที่พัก และรีสอร์ท ในจังหวัดบึงกาฬ  อาจเป็นเพราะ  ผู้ประกอบการต่างเร่งสร้างที่พักแห่งใหม่จำนวนมาก มากจนไม่สามารถตามเขียนข้อมูลได้ทัน  แต่เหตุผลที่ผมมองว่าสำคัญมากๆ คือ เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเขียนรีวิวที่พักแห่งนั้นๆ โดยที่เราไม่เคยเข้าพัก ฤ อย่างน้อยก็ต้องได้มีโอกาสเดินชมนกชมไม้แถวๆ ที่พักนั้นๆ บ้างพอสมควร  สิ่งที่น่าเห็นใจมาก คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างถิ่น (ที่ไม่เคยมาจังหวัดบึงกาฬ) พวกเขากำลังค้นหาที่พัก ด้วยความรู้สึกหวาดหวั่นใจ (สะอาด ปลอดภั ...

วัดสว่างอารมณ์ (วัดถ้ำศรีธน) อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ จุดชมวิว 360 องศา
วัดสว่างอารมณ์ (วัดถ้ำศรีธน) อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ จุดชมวิว 360 องศา

วัดสว่างอารมณ์ หรือ วัดถ้ำศรีธน   เรื่องราวหมอลำเรื่องต่อกลอน ศรีธน & มโนราห์ กระแสความนิยม ความสำเร็จ ของเหล่านักเรียนระดับประถมศึกษา คณะครู โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 และผู้ปกครอง (ประมาณ 20 ปีที่แล้ว) กับการคว้ารางวัลชนะเลิศศิลปอีสานการแสดงหมอลำในเขตพื้นที่การศึกษาในสมัยนั้น ผมจดจำคณะครูที่ฝึกสอนได้ 2 ท่าน ได้แก่ อ.ฉลอง (สอนรำ) และ อ.สง่า (สอนพิณ) การที่ผมได้ไปนั่งชมการแสดงของพี่ๆ ในขณะซ้อมการฟ้อนลำในเรื่อง ศรีธน & มโนราห์ ทำให้ภาพพรานบุญ…ที่กำลังใช้บ่วงวิเศษคล้องเอาตัวนางมโนห์ผู้งามหยดย้อย ซึ่งกำลังเพลินอยู่กับการถอดหางถอดปีกลงเล่นน้ำ…   ...


อ่านทั้งหมด ..
ขึ้นด้านบน